BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głowicki Piotr, Łasiński Gabriel
Title
Znaczenie nauczania hybrydowego w procesach zarządzania organizacji opartej na wiedzy
Signification of Blended Learning in Knowledge Based Organizations Management Processes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 246-252, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wiedzą, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Proces nauczania, Systemy nauczania, Zdalne nauczanie, , , Nauczanie hybrydowe
Enterprise management, Knowledge management, Knowledge-based economy, Teaching process, Education systems, e-learning, , , Blended learning
Note
summ.
Abstract
Proces tworzenia zintegrowanych, hybrydowych systemów nauczania i zarządzania wiedzą znajduje się obecnie w trakcie rozwoju. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie i możliwości, jakie niesie ze sobą ta forma nabywania kompetencji, kreowania wiedzy i nauczania w organizacji.

Article is a attempt to show a Blended Learning as contemporary tool with is very important in contemporary organization. There is an argument placed, that the blended learning led in a systematic way, may essentially conduce to processes improving. These processes are connected with education and many other elements of contemporary organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Fazlagić A. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy - nowy kontekst dla zarządzania zasobami ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6/4, Warszawa.
 2. Grudzewski W., Hejduk I. (2005), Zarządzanie wiedzą w organizacjach, "E-mentor", nr 1 (8), SGH, Warszawa.
 3. Kapp K. M., McKeague C. (2002), Blended Learning for Compliance Training Success, EduNeering, Princeton, New Jersey.
 4. Martyniak Z. (1996), Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kluczbork.
 5. Marsh J., Drexler P. (2001), How to Design Effective Blended Learning, brandon-hall.com, Sunnyvale.
 6. Nichols M. (2001), Teaching for Learning, Palmerston North, TrainInc.co., Nowa Zelandia.
 7. Perechuda K. (red.), (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 8. Płoszajski P. (2004), Modele zarządzania organizacjami na przełomie XII wieku, materiały SGH, Katedra Teorii i Zarządzania, Warszawa.
 9. Singh H. (2003), Building Effective Blended Learning Programs, "Issue of Educational Technology" , vol. 43, nr 6.
 10. Sveiby K.S. (2005), Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, "E-mentor", nr 2 (9), SGH, Warszawa.
 11. Szomburg J. (2003), Biała księga 2003. Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, część I, Gdańsk-Warszawa.
 12. The Transatlantic Blended Learning Survey (Research 2004), Balance Learning Ltd.
 13. Thorne K. (2003), Blended Learning - How to Integrate Online and Traditional Learning, Kogan Page Limited, London.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu