BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacała Joanna
Title
Podejście projektowe jako sposób zarządzania placówkami służby zdrowia
Project Approach as a Way of Medical Facilities Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 253-260, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Zarządzanie dla sukcesu, Zarządzanie projektem, Usługi społeczne niematerialne, Jakość usług
Medical facilities management, Management for success, Project management, Non-material social services, Quality of services
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie możliwego wpływu podejścia projektowego na sprawność funkcjonowania placówek służby zdrowia w wymiarze organizacyjnym. Zagadnienie podejścia projektowego ukazano w ujęciu teoretycznym, opierając się na studiach literaturowych. Rozważania te zilustrowano przykładami z praktyki uzyskanymi w wyniku badań empirycznych. Autorka zmierza do nakreślenia jeszcze innego kierunku zmian, który, jej zdaniem, może pozwolić placówkom służby zdrowia na efektywne funkcjonowanie.

In the article its author presents possibilities of introducing of projects management in medical facilities. Starting from an analysis of crucial factors of success which are specific for hospitals, the author describes how the project approach can optimize functioning of medical facilities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drucker P.F. (2004), Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
  2. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (2003), praca zbiorowa, MT &DC, Warszawa.
  3. Pietrzak J. (2000), Sektor usług profesjonalnych - modelowy wzorzec postępowania? , "Marketing i Rynek", nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu