BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metodyka zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych
Methodology of Business Process Management in Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 261-269, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie procesami, Metodologia organizacji i zarządzania
Process-oriented approach, Enterprise management, Process management, Organisation and management methodology
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono istotę procesowego podejścia do zarządzania organizacjami gospodarczymi. Dokonano przeglądu wybranych metodyk zarządzania procesowego oraz warunków ich efektywnego wdrażania.

In the first part of article the essence and origin of Business Process Management (BPM) are presented. The factors of BPM development and methods on the base it originates are indicated. The comparison of BPM and functional management is analyzed there. Further on the authors characterizes selected methodologies of BPM, including his own proposition. At the end of the paper, description of the rules and approaches of BPM implementation into business practice is shown. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bełz G. (2003), W poszukiwaniu szkieletu, czyli o filarach procesowej orientacji firmy, [w:] Management Forum 2020, red. K. Krzakiewicz, Sz. Cyfert, AE, Poznań.
 2. Błoński M., Kondracki K. (red.), (2004), Zarządzanie na przełomie wieków, Hays Personel, Warszawa.
 3. Cyfert Sz, Krzakiewicz K. (2004), Strategiczna kontrola procesów, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 4. Grajewski P. (2003), Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń.
 5. Kopera S. (2000), Metoda Business Process Management (BPM) jako przykład zastosowania podejścia procesowego do zarządzania organizacją, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (zbiór referatów) AE, Poznań.
 6. Kraśniak J. (2004), Metodyczne aspekty wdrażania zarządzania procesowego (w świetle wyników badań), [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 7. Lee R.G., Dale B.G. (1998), Business Proces s Management: a Review and Evaluation, "Business Process Management Journal", vol. 4, nr 3.
 8. Leksykon zarządzania (2004), Difin, Warszawa.
 9. Mikołajczyk Z. (2004), Metody, techniki organizacji i zarządzania w zarządzaniu procesowym (na tle XX-wiecznej literatury przedmiotu), [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 10. Nowosielski S. (2004), Kontrolingowe aspekty zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 11. Perechuda K. (1997), Zarządzanie procesami, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym świecie (materiały konferencyjne), AE, Poznań.
 12. Pokusa T. (2004), Proces i zarządzanie procesowe w łańcuchu dostaw, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 13. Pritchand J.P., Armistead C. (1999),: Business Process Management - Lessons from European Business, "Business Process Management Journal", vol. 5, nr 1.
 14. Talwar R. (1993), Business Reengineering - a Strategy - Driven Approach, "Long Range Planning" , nr 12.
 15. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu