BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwacki Piotr
Title
Controlling jako nowoczesne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem
Controlling as a Modern Management Tool
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 270-279, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Controlling, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Metody organizatorskie
Controlling, Enterprise management, Organizational methods
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń jednej z metod usprawniania organizacji, tzn. controllingu. Metoda ta daje możliwość całościowego podejścia do problemów przedsiębiorstwa i jednocześnie zwiększenia efektywności działania przedsiębiorstwa.

The present day managers choosing rational management methods should have adequate planning, controlling and steering instruments at disposal using modern information systems. Modern and highly effective management instrument adding management functions is controlling. In this paper author presents some general backgrounds of one method developing organization, it means controlling. This method gives possibilities for holistic view for enterprises' problems and simultaneously gives possibilities to improve effectiveness present day operating organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzezin W., Dziewiątkowski A. (2001), Rachunkowość zarządcza a controlling, CWN, Częstochowa.
  2. Chalastra M., Susmarski S. (2001), Controlling, North Controlling, Szczecin.
  3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. (1998), Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
  4. Jarugowa A. (red.), (1995), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  5. Mann/Mayer (1998), Controlling w twojej firmie, Centrum Rozwoju Rachunkowości i Finansów, Skierniewice.
  6. Nowosielski S. (1998), Controlling w literaturze i praktyce, "Przegląd Organizacji", nr 12.
  7. Perechuda K. (1999), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Wrocław.
  8. The Paradox Principles, How High - Performance Companies Manage Chaos, Complexity and Contradictions to Achieve Superior Results, The Price Waterhouse Change Integration team. Irwin Professional Publishing, Chicago-London-Singapore.
  9. The Paradox Principles, The Price Waterhouse Change Integration Team, Irwin Professional Publishing, Chicago-London-Singapore.
  10. Vollmuth H.J. (1996), Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu