BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mietlewski Zygmunt
Title
Metodyka budżetowania przedsięwzięć gospodarczych - wybrane metody
Methodology of Budgeting of Economic Enterprises - Chosen Methods
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 292-296, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Budżetowanie, Budżet przedsiębiorstwa, Metody organizatorskie
Budgeting, Budgets of enterprises, Organizational methods
Note
summ.
Abstract
W artykule zarekomendowano dwie metody, które usprawniają proces budżetowania przedsięwzięć gospodarczych: metodę złotego klucza podziału zysku (ZKPZ) i metodę ekonomicznej macierzy powiązań informacyjnych (EMPI). Metody te mają na celu chronić przedsiębiorstwo przed nierozważnym podjęciem decyzji o uruchomieniu centrum zysku (ośrodka odpowiedzialności).

Three author's methods are presented in this work, according to the author these methods improve process of budgeting of economic enterprises. The first method is called by the author the golden key of the division of the profit and the second is called method of the economic matrix of information links (EMPI). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drury C. (1996), Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN-Chapman&Hall, Warszawa.
  2. Komorowski J. (1997), Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
  3. Komorowski J. (2001), Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk.
  4. Krawczyk W., Bek-Galik B., Łada-Cieślak M. (2001), Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "ART.-TEKST", Kraków.
  5. Mietlewski Z. (2003), Metodyka analizy i oceny danych przedsięwzięć gospodarczych, Instytut Organizacji i Zarządzania "ORGMASZ", Warszawa.
  6. Steimann H., Schreyögg G. (1992), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, [za:] Krawczyk W., Bek-Galik B., Łada-Cieślak M. (2001), Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "ART.- TEKST", Kraków.
  7. Terebucha E. (1982), Systemy informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu