BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mietlewski Zygmunt, Walkowiak Ryszard
Title
Metodyka identyfikowania kierunków restrukturyzacji w przedsiębiorstwach gospodarki publicznej
Identification of Trends of Changes in Companies of the Public Economy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 297-304, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie zmianami, Zmiany organizacyjne, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo sektora publicznego
Change management, Organisational change, Restructuring of enterprises, Public sector enterprise
Note
summ.
Abstract
Stosowanie określonej metodyki pozwala na uzyskanie efektów w trzech zakresach: wiedzy, postaw i umiejętności. Opierając się na przywołanej triadzie efektów, autorzy artykułu przeprowadzili badania, które miały na celu dogłębne poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z zarządzaniem zmianą (restrukturyzacją) w przedsiębiorstwie publicznym.

The change always means restructuring in the company. It is the purpose of restructuring moving resources from lower levels of productivity to higher ones. Restructuring is being united in Poland wrongly. The main reason is that it refers to people, who often loose their jobs because of restructuring. It means that people only in theory are the most valuable resource in company. It's wrong because people are the most valuable resource for the company in the contemporary economy. Authors are presenting in the report the authoring method of identifying trends of changes in the company which is involving the whole leadership into the process of changes (of restructuring). This process is highly humanized - oriented to people. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Antoszkiewicz J., (1996), Metody skutecznego zarządzania, Orgmasz, Warszawa.
  2. Bieniok H. i in. (1997), Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa.
  3. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Gebethner i S-ka, Warszawa.
  4. Czermiński A. (1982), Wybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa.
  5. Czerska M. (1996), Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  6. Koźmiński A., Piotrowski W: (1995), Zarządzanie - teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
  7. Moszkowicz M., Skonieczny J. (1999), Kryzys tożsamości i wzrost przez integrację - kolejny człon modelu Greinera, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyznań XXI wieku, AE, Wrocław.
  8. Pełka B. (1996), Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzmem, Orgmasz, Warszawa.
  9. Szczawiński A. (1999), Konkurencja kompetencji, "Neumann Management Review", nr 4.
  10. West M.A. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu