BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczyński Jacek
Title
Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za lata 2004 i 2005 - cz. 3
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 12, s. 27-33
Keyword
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Ochrona zdrowia, Czas pracy, Urlop macierzyński, Praca za granicą, Dyrektywy WE
Judgments of the European Court of Justice, Health care protection, Working time, Maternity leave, Work abroad, EC directives
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Unia Europejska (UE)
Court of Justice of the European Communities, European Union (EU)
Abstract
W artykule niniejszym przedstawiono orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczące sytuacji prawnej pracowników delegowanych do pracy za granicę. Rozstrzygnięcia prawne Trybunału odnoszące się do możliwości wywierania poprzez dyrektywy bezpośredniego skutku w stosunkach prawnych w państwie członkowskim wymagało omówienia ze względu na jego ogólne znaczenie dla wykładni i stosowania prawa wspólnotowego przez sądy krajowe państw członkowskich. Wykładni prawnej poddane zostały konkretne przypadki, m.in. dotyczące ochrony zdrowia, czasu pracy i urlopów rodzicielskich.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu