BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sapeta Tomasz
Title
Restrukturyzacja czynnikiem sprawczym zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Source
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000, nr 5, s. 77-83
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Struktura zatrudnienia, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Human Resources Management (HRM), Employment structure, Restructuring of enterprises
Abstract
Artykuł omawia wyniki badań przeprowadzonych na grupie pięciu przedsiębiorstw, w których proces prywatyzacji został zakończony, lub jeszcze trwa, i w których podjęto realizację programów restrukturyzacyjnych. Badania miały na celu określenie wpływu procesów restrukturyzacyjnych na obszar zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dokonanych w stanie i strukturze zatrudnienia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6737
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu