BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000, nr 5, s. 7-23
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedstawicielstwo, Nadzór nad przedsiębiorstwem, Polityka zatrudnienia, Relacje kierownik-podwładny
Restructuring of enterprises, Human Resources Management (HRM), Representation, Enterprise supervision, Employment policy, Manager-subordinate relationships
Abstract
Artykuł przedstawia problem przedstawicielstwa, kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa oraz nadzór nad przedsiębiorstwem jako teoretyczną podstawę analizy zarządzania zasobami ludzkimi. Zwraca uwagę na relacje pracowników z pozostałymi podmiotami związanymi z przedsiębiorstwem, w tym na relacje z kierownictwem. Pozwala to na głębsze zrozumienie zależności mechanizmów restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz restrukturyzacji zatrudnienia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6737
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu