BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruszyński Krzysztof, Gugała Krzysztof
Title
Audyt kadry kierowniczej Telekomunikacji Polskiej SA
Source
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000, nr 5, s. 67-75
Keyword
Polityka personalna, Ocena pracowników, Audyt, Kadra kierownicza
Personnel policy, Employee appraisal, Audit, Managerial staff
Company
Telekomunikacja Polska SA (TP SA)
Abstract
Audyt kadry kierowniczej Telekomunukacji Polskiej SA został przygotowany i przeprowadzony w roku 1999. Artykuł przedstawia przeprowadzoną wcześniej diagnozę istniejącego stanu, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, cele audytu, przyjęte warianty metodologii, przebieg prac, wyniki audytu oraz ich dalsze wykorzystanie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6737
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu