BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysiński Stanisław
Title
Akcje i obligacje jako instrumenty wynagrodzeń odroczonych dla kadry kierowniczej i pracowników w spółkach akcyjnych
Source
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000, nr 6, s. 77-81
Keyword
Wynagrodzenia odroczone, Motywowanie pracowników, Spółki akcyjne, Akcje, Kodeks spółek handlowych, Obligacje
Deferred compensation, Motivating employees, Joint stock companies, Shares, Code of Commercial Companies, Bonds
Abstract
Artykuł charakteryzuje funkcjonujące w Polsce instrumenty stymulowania efektywności członków zarządu i pracowników spółek akcyjnych oraz możliwości, jakie stwarza na tym polu kodeks spółek handlowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6737
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu