BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Socha Jacek
Title
Wynagrodzenia odroczone na krajowym rynku kapitałowym
Source
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000, nr 6, s. 73-76
Keyword
Wynagrodzenia odroczone, Motywowanie pracowników, Spółki akcyjne, Rynek kapitałowy
Deferred compensation, Motivating employees, Joint stock companies, Capital market
Abstract
Artykuł omawia rozwój i formy wynagrodzeń w Polsce w odniesieniu do spółek publicznych. Podaje przykład zastosowania wybranych form programów motywacyjnych - emisja w ramach polskich spółek publicznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6737
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu