BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołatkowski Andrzej
Title
Emerytalne i pozaemerytalne programy pracownicze składnikiem pakietu wynagrodzeń
Source
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000, nr 6, s. 81-88
Keyword
Płace, Programy emerytalne, Motywowanie pracowników, Pakietowy system wynagrodzeń, Pracodawcy, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)
Wages, Retirement programs, Motivating employees, Remuneration package system, Employers, Employee pension programmes
Abstract
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie cele powinien spełniać pakietowy system wynagrodzeń oraz dlaczego wydłuża się horyzont czasowy oceny w systemach wynagradzania? Omawia pakietowe systemy wynagrodzeń w kontekście sytuacji pracodawcy na rynku pracy. Definiuje pracowniczy program emerytalny, omawia jego wady i zalety.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6737
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu