BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozińska Anna
Title
Wynagrodzenia odroczone w BRE Banku SA
Source
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000, nr 6, s. 95-97
Keyword
Płace, Wynagrodzenia odroczone, Motywowanie pracowników, Studium przypadku
Wages, Deferred compensation, Motivating employees, Case study
Company
BRE Bank SA
Abstract
W artykule przedstawiono starania BRE Banku SA służące doskonaleniu systemu motywacyjnego zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i pozostałych grup pracowników. Głównym narzędziem motywacyjnym pozostaje wynagrodzenie stałe oraz system premii. Wprowadzono także bodźce długookresowe związane z przyrostem wartości firmy - program opcji na akcje Banku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6737
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu