BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radzimińska Teresa
Title
Prognozy dla Europy : Koniunktura w UE i krajach kandydujących
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2001, nr 1, s. 31-33
Keyword
Sytuacja gospodarcza, Wzrost gospodarczy, Prognozy gospodarcze, Rynek pracy
Economic situation, Economic growth, Economic forecast, Labour market
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Artykuł przedstawia prognozy gospodarcze, różnych światowych organizacji, dla krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2002. Zwraca uwagę na zróżnicowanie tempa wzrostu gospodarczego wewnątrz Unii oraz na sytuację na rynku pracy. W tabeli przedstawiono inflację i bezrobocie w krajach UE w latach 2000-2002. Druga część artykułu poświęcona jest krajom Europy Środkowej i Wschodniej kandydującym do członkostwa w UE. W tabeli przedstawiono produkt krajowy brutto w cenach stałych w latach 1999-2002.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu