BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Furmańska-Oćwieja Małgorzata (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003
Managing Land Property Stock Based on the Example of the Kraków Municipality, 1993-2003
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 703, s. 15-27, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Nieruchomości gruntowe, Gospodarka nieruchomościami, Zarządzanie miastem
Ground real estate, Real estate economy, City management
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
W artykule, w części teoretycznej przedstawiono problematykę mienia komunalnego i jego klasyfikację. W części empirycznej omówiono formy gospodarowania zasobem nieruchomości gruntowych w gminie Kraków.

The purpose of this article is to evaluate the management of land property stock in the Kraków Municipality in the 1998-2003 period. The article includes a theoretical section that explains the concept of municipal property, its classification and forms of its management. The author focuses the empirical research on evaluating the management of one of the six elements of municipal property, i.e., land. Statistical data refer to the purchase, sale and perpetual usufruct of land plots and their transfer over to management or administration. The research demonstrates that the Kraków Municipality is conducting an appropriate policy with respect to land management by being mindful of the so-called strong forms of land management, which include ownership and perpetual usufruct. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Bęcławska I., Kosmalski R., Poradnik zarządcy, TNOiK, Toruń 1997.
  2. Brol R., Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001,.
  3. Kisilowska H., Nieruchomości. Zagadnienia prawne, PWN, Warszawa 2002.
  4. Kucharska-Stasiak E., Zarządzanie nieruchomościami, instytut Nieruchomości, Valor, Łódź 2001.
  5. Szachułowicz J., Krassowska M., Łukaszewska A., Gospodarka nieruchomościami, Przepisy i komentarz, PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu