BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław
Title
Kierunki wykorzystania syntetycznych modeli ekonomicznych w ocenie przedsiębiorstwa
The system of company estimation based on model solutions
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 20, nr 76, s. 62-76, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Modele ekonomiczne, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Analiza Du Ponta
Economic models, Performance evaluation of enterprises, DuPont analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ocena przedsiębiorstwa powinna być dokonywana na podstawie systemu logicznego i syntetycznego myślenia, w celu określenia podstawowych relacji ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Powinno to służyć podejmowaniu decyzji gospodarczych przy wykorzystaniu analizy ex post i ex ante. Tak rozumiana analiza staje się pomocnym narzędziem zarówno dla menadżerów, jak i właścicieli przedsiębiorstwa. W artykule została przedstawiona próba oceny przedsiębiorstwa, wykorzystując cztery syntetyczne modele ekonomiczne, tzn: 1) modelu Du Pont, 2) modelu produktywności kosztów, 3) modelu MK (majątkowo-kosztowego), 4) modelu rentowności aktywów ogółem. (abstrakt oryginalny)

The estimation of a company should be based on logical and synthetic thinking, which is necessary to define fundamental economic relations in a company. It will help to make economic decisions in reference to ex post and ex ante analysis. Such an analysis becomes a useful instrument both for managers and company owners. The system of company estimation shown below is built on the basis of four model solutions: 1. Model Du Pont, 2. Model of productivity of cost, 3. Model MK ( property - cost ), 4. Model of profitability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa, 1997.
  2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1999.
  3. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1998.
  4. Błaszczyński A., Słownik pojęć ekonomicznych, Gutenberg, Kraków 1995.
  5. Czechowski L., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1977.
  6. Krajewski M., Narzędzie dla analityków, „Bank", nr 3/1998, s. 60-62.
  7. Krajewski M., Kierunki zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 5/2000, s. 26-30.
  8. Krajewski, Produktywność kosztów z punktu widzenia płynności finansowej, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 6/2003, s. 41-44.
  9. Znaniecka K., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu