BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowski Andrzej T., Nitkiewicz-Jankowska Anna
Title
Turystyka przygraniczna w województwie śląskim - wybrane aspekty
Selected Aspects of Tourism in Border Regions Based on the Example of Silesia Province
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1074, s. 105-109, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Gospodarka turystyczna : turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie : euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing
Keyword
Turystyka, Ruch graniczny
Tourism, Border movement
Note
summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości rozwoju turystyki przygranicznej w województwie śląskim. Opisano wybrane elementy produktu turystyki przygranicznej, czyli walory turystyczne i zagospodarowanie turystyczne. Artykuł zakończono wnioskami.

The areas at-the-border are very special in many respects. Essential conditions to create an attractive tourist product, such as at the border tourism, are tourist and paratourist investments based on proper putting existing natural and anthropogenic qualities in working order and making them accessible. Undoubtedly, the most important advantages of the at-the-border tourism on the area of Silesian province are: natural and cultural richness of the region, well but not steadily developed accommodation and eating facilities, accompanying increasing number of better and better national, local and international roads, low prices attracting foreign tourists aimed at shopping. However, this tourist product numerous weaknesses and threats, there are real chances to improve the quality of at-the-border tourism with Poland's southern neighbours. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dziadek S., Tendencje rozwojowe rynku usług turystycznych w gminach przygranicznych województwa śląskiego, [w:] Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym. Turystyka-poczta- telekomunikacja, red. A. Panasiuk, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
  2. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2000.
  3. Milewski D., Analiza czynników determinujących atrakcyjność turystyczną gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego, [w:] Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze 2004.
  4. Milewski D., Ocena atrakcyjności turystycznej gmin województwa zachodniopomorskiego, [w:] Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym. Turystyka -poczta -telekomunikacja, red. A. Panasiuk, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
  5. Nitkiewicz-Jankowska A., Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej, [w:] Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013, red. T. Burzyński, M. Łabaj, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach - materiały w druku.
  6. Sacha S., Zasoby turystyczne karpackich obszarów przygranicznych i ich wykorzystanie, [w:] Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. Rola turystyki na obszarach przygranicznych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Instytut Turystyki, Zakopane 2000.
  7. Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015.
  8. [8 ] Szumlewicz T., Koncepcja rozwoju produktów markowych, [w:] Marketing turystyki - wybrane zagadnienia, red. T. Burzyński, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu