BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Rafał
Title
Polityka inwestycyjna funduszu emerytalnego jako podstawa zarządzania jego aktywami
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 93-100
Keyword
Towarzystwa emerytalne, Zarządzanie strategiczne, Fundusze emerytalne, Polityka inwestycyjna, Aktywa, Kadra kierownicza, Zarządzanie finansami
Pension fund companies, Strategic management, Pension funds, Investment policy, Assets, Managerial staff, Financial management
Abstract
Zdefiniowano fundusze emerytalne jako instytucje, których zadaniem jest zarządzanie planem emerytalnym, gromadzenie składek ubezpieczeniowych oraz inwestowanie uzyskanych środków. Wyróżniono też fundusze ze zdefiniowanymi składkami (fundusze otwarte i pracownicze) oraz ze zdefiniowanymi świadczeniami (organizowane przez pracodawców). Omówiono następujące elementy polityki inwestycyjnej funduszu emerytalnego: misję funduszu, stopień awersji do ryzyka, cele inwestycyjne, długookresową strukturę aktywów, sposób oceny wyników, strukturę kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za inwestycje. Przedstawiono schemat struktury ryzyka w kontekście celów strategicznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu