BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar
Title
Prosta metoda prognozowania cen akcji na giełdzie
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 81-92
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Akcje, Prognozowanie stóp zysku akcji, Inwestycje krótkoterminowe
Stock market, Shares, Forecasting the return rate of shares, Short-term Investments
Company
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno SA
Abstract
Prosta metoda prognozowania cen akcji polega na obserwacji jej wahań na wykresie w porównaniu z systemem linii kontrolnych. Przyjęto propozycję Pawłowskiego dwóch wariantów: wskaźnikowego i naturalnego. Podstawą wariantu wskaźnikowego jest karta kontrolna (akcjogram z kolejnymi wartościami tygodniowej stopy zwrotu). Podano przykład prognozowania na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie karty kontrolnej, spółki Krosno. Wynika z analizy, że metoda ta może być z powodzeniem stosowana przez inwestorów giełdowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu