BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzba Ryszard
Title
Problemy opodatkowania dochodów ludności z oszczędności w Unii Europejskiej - wskazania dla Polski
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 4-9
Keyword
Banki, Oszczędności, Konkurencja, Podatek od zysków z oszczędności, Tajemnica bankowa, Podatki, Polityka podatkowa
Banks, Savings, Competition, Savings income tax, Bank secrecy, Taxes, Tax policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Omówiono systemy opodatkowania oszczędności w krajach Unii Europejskiej (zestawienie opodatkowania dochodów pochodzących z oszczędności o stałym opodatkowaniu). Kraje te dążą do zharmonizowania swoich zasad, dotyczy to problemu między innymi tajemnicy bankowej. Projekt z 1989 roku (15 proc. podatku u źródła) natrafił na sprzeciw kilku państw. W roku 1998 opracowano dyrektywę Unii wprowadzającą 20 proc. podatku u źródła i możliwość regulacji przez kraj zainteresowany po otrzymaniu informacji o wielkości odsetek. Ta również natrafiła na liczne zastrzeżenia. W Polsce zapowiada się od 2003 roku wprowadzenie 5 procentowego podatku, problem dotyczy jednak wielkości inflacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu