BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimek Barbara, Olszewska Anna
Title
Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Adapting Facilities to the Needs of Disabled Persons
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 703, s. 59-71, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Mieszkalnictwo, Osoby niepełnosprawne, Standard mieszkaniowy, Polityka społeczna państwa
Housing, Disabled people, Housing standard, State social policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W pierwszej części artykułu przedstawiono główne działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Następnie omówiono uwarunkowania prawne dotyczące dostosowania obiektów budowlanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakończeniu podano przykłady dostosowań nieruchomości budowlanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Krakowie.

The proportion of disabled persons in Poland is 14.3% of the total population. Eliminating the barriers (architectonic, urban and organisational etc.) that make life difficult for disabled people is an important task. In Poland, a number of public and privale organisations, as well as non-government institutions and foundations, provide support lo disabled persons. European Union institutions have long realised the importance of the process of eliminating barriers that render the participation of disabled persons in society impossible. In Poland, many buildings are not adapted to the needs of disabled persons, although building law and other legal acts require such adaptation from planning services, designers, investors and contractors. Using results on the adaptation of building facilities to the needs of disabled persons in Kraków, covering a variety of facilities, the author shows that municipal offices as well as specialist education centres in the city are fairly well adapted. The situation is worse with respect to churches, museums, movie theatres and other facilities frequented by residents and tourists. This results from the historic character of many facilities, the lack of funds for adaptation, as well as lack of appropriate initiative from the owners and managers of these institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 245, 0
Bibliography
Show
  1. Jaranowska K., Osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim. Cobo - Profil, Warszawa 1996.
  2. Kieresińska J., Zaproszenie do Krakowa, „integracja" 2002, nr 5.
  3. Kowtun J., Strategia niepełnosprawności w Unii Europejskiej, „Bifron" 2002, nr 3.
  4. Piasecki T.M., Niepełnosprawni i architektura^ „Gmina" 2003, nr 74.
  5. Rydzewski M., Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych, „Bifron" 2002, nr 3.
  6. Schwartz L., ABC... mieszkania bez barier, Fundacja, „Dom Dostępny", Warszawa 2003.
  7. Zachwatowicz K.,Manggha, Impresium, Kraków 2003
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu