BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Harasim Janina
Title
Zewnętrzne uwarunkowania kształtowania strategii marketingowych banków detalicznych w Polsce - analiza mikrootoczenia
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 47-60
Keyword
Banki, Otoczenie organizacji, Strategia marketingowa, Rynki finansowe, Depozyt bankowy, Usługi bankowe, Bankowość detaliczna
Banks, Organisation environment, Marketing strategy, Financial markets, Bank deposit, Banking services, Retail banking
Abstract
Jest to analiza dotycząca podstawowych czynników kształtujących mikrootoczenie banku. Okazuje się, iż w ostatnich latach zauważono stały wzrost depozytów złotowych, nieco słabszy walutowych (tabela zestawiająca dane za lata 1993-1999). Udział oszczędności w stosunku do PKB jest ciągle niski. Należy też uwzględnić możliwości lokowania nadwyżek pieniężnych w innych instytucjach finansowych (konkurencja nie tylko wewnątrz sektora bankowego), dotyczy to w Polsce głównie firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych. Jeśli chodzi o kredyty to nastąpił szybki przyrost wartości kredytów udzielanych indywidualnym klientom (tabela danych za lata 1993-1999).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu