BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajt Katarzyna
Title
Konkurencyjność portów morskich południowo-wchodniego Bałtyku i ich zaplecza
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 12, s. 18-25
Keyword
Polityka transportowa, Polityka morska, Porty morskie, Korytarz transportowy, Infrastruktura transportu
Transport policy, Maritime policy, Seaports, Transport coridor, Transport infrastructure
Country
Morze Bałtyckie, Region Morza Bałtyckiego
Abstract
Rozwój polskich portów morskich zależy od postępów w ich modernizacji i rozbudowie, tworzenia centrów logistycznych i terminali intermodalnych, poprawy jakości połączeń portów z ich bliższym i dalszym otoczeniem komunikacyjnym. Na razie polska infrastruktura transportowa nie jest konkurencyjna wobec innych krajów UE, jednak wyjątkowo sprzyjających warunków do nadrabiania opóźnień nie można zmarnować. W artykule przedstawiono zarys funkcjonowania bałtyckich portów morskich w zestawieniu z korytarzami transportowymi obsługującymi zaplecza tych portów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu