BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chochół Andrzej
Title
Wyroby kosmetyczne w świetle nowych uregulowań prawnych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującej nomenklatury surowców kosmetycznych i instytucji zajmujących się ich jakością
Cosmetics in the Light of New Regulations, Special Attention Being Given to the Cosmetic Raw Materials Nomenclature in Force and Institutions Engaged in Their Quality Control
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 718, s. 33-48, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Kosmetyki, Badanie jakości, Regulacje prawne, Organizacje producenckie, Organizacje konsumenckie, Stowarzyszenia, Instytucje kontrolne, Instytucje wspierające innowacje, Jakość wyrobów, Bezpieczeństwo produktów, Jakość produktów przemysłowych, Towaroznawstwo przemysłowe
Commodity science, Cosmetics, Quality research, Legal regulations, Producer organisations, Consumer organisations, Associations, Control authorities, Innovation support institutions, Quality of product, Safety of products, Quality of industrial products, Industrial commodities
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Omówiono problematykę nowych uregulowań prawnych zapewniających jakość kosmetyków. Przedstawiono zagadnienie dotyczące nomenklatury składników kosmetycznych oraz zaprezentowano instytucje zajmujące się w Unii Europejskiej jakością kosmetyków.

Since 1991 Poland has been the associate member of the European Union, and at present it is its full member. Thus, the country is obliged to harmonize its regulations with those of the EU, both from the formal point of view and the real application of the law. The elementary requirement is to adjust Polish regulations to those being in force in the EU, as well as to assure high quality of goods so that they could compete with foreign products. The new law on cosmetics of March 30, 2001 was based on the requirements of the European Cosmetics Directive 761768/EEC as its main objective was to adjust the Polish law to that of the European Union. However, the acceptance of a new regulation in that field resulted also from the fact that the requirements regarding cosmetics production were inadequate to the new state of knowledge, and the goods turnover terms of those days created obstacles to international trade. The European, common nomenclature makes it possible to identify substances, due to the use of only one name in all the EU member countries. In consequence, it makes it possible to eliminate easily the substances which should be omitted by consumers with allergy, or it can be useful in other cases. This is connected with the obligation to place on the packaging information about the cosmetics ingredients. According to the new regulations, the market control system, i.e. the system operating after goods have been introduced into the market, is more effective than preliminary admission procedures. The control is exercised by specially constituted “competent organs”, who are authorized to take samples of goods from the market, at any time, in order to test them in official laboratories for the conformity with the EU regulations. If necessary, they can also verify information about the controlled products provided by a producer or an importer (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Chochół A. i in., Analiza wymagań dotyczących wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap I i II, Praca niepublikowana, AE w Krakowie, Kraków 2002-2003.
  2. Decyzja Komisji Europejskiej ustalająca wykaz i nomenklaturę składników kosmetycznych, "Pollena-TŚPK" 1996, nr 11.
  3. Dyrektywa Rady 76/768/EEC z dnia 27 lipca 1976 r. zbliżająca prawa Państw Członkowskich dotyczące kosmetyków, "Pollena-TŚPK" 1997, nr 9.
  4. Europejskie Stowarzyszenie COLIPA, "Pollena-TŚPK" 1995, nr 1.
  5. Guidelines for the Manufacturer of Cosmetic Products, Stowarzyszenie COLIPA, Bruksela 1994.
  6. Jurkowska S., Surowce kosmetyczne. Ośrodek Informatyczno-Badawczy "Ekoprzem", Dąbrowa Górnicza 1999.
  7. Masson P., Z doświadczeń działalności naukowego Komitetu Kosmetologii, "Pollena-TŚPK" 1998, nr 10.
  8. The Rulet Governing Cosmetic Products in the European Union. Enterprise Directorate, vol. I, II, III, Bruksela 2000.
  9. Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, Dz. U. nr 42, poz. 473, z późno zm.
  10. Vanhove R., Podstawy i filozofia europejskiej Dyrektywy Kosmetycznej, "Pollena-TŚPK" 1997, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu