BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
Title
Zalecenia Forum na Rzecz Stabilności Finansowej w zakresie systemów gwarantowania depozytów
Source
Bezpieczny Bank, 2000, nr 4(11), s. 25-33
Keyword
System finansowy, Depozyt bankowy, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Gwarancje bankowe, Analiza strategiczna
Financial system, Bank deposit, Protecting bank deposit, Banking guarantee, Strategic analysis
Company
Forum Stabilności Finansowej (FSF), Bank Rozrachunków Międzynarodowych
Financial Stability Forum (FSF),
Abstract
Forum na Rzecz Stabilności Finansowej (Financial Stability Forum - FSF) powstało przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. Głównym zadaniem Forum jest wspieranie działań mających na celu zapewnienie stabilności systemów finansowych. Przedstawiono wyniki dotychczasowych badań prowadzonych przez Zespół Problemowy powołany w 1999 r. przez FSF. Omówiono najważniejsze kwestie poruszone w opracowaniu, a więc: model analizy strategicznej dla wprowadzania systemu gwarantowania depozytów, najistotniejsze elementy kształtujące system gwarantowania depozytów. Podano adres strony internetowej, gdzie zamieszczone są podstawowe informacje na temat Forum - www.fsforum.org.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu