BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śleszyńska-Charewicz Ewa
Title
Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce u progu XXI wieku
Source
Bezpieczny Bank, 2000, nr 4(11), s. 20-23
Keyword
Banki spółdzielcze, Sektor bankowy, Prawo bankowe, Restrukturyzacja banków
Cooperative banks, Banking sector, Banking law, Banks restructuring
Abstract
Podkreślono rolę Ustawy z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Wskazano konieczność podjęcia już dziś prac przygotowawczych nad wypracowaniem docelowego modelu rozwoju spółdzielczości bankowej w Polsce. Wymieniono zadania przed którymi stoją banki spółdzielcze, aby nie tylko zachować dotychczasowy udział w rynku, ale wykorzystać potencjalne możliwości dalszego jego zwiększenia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu