BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata, Konat Wojciech
Title
Zmiany makroekonomiczne a polityka stóp procentowych w sektorze bankowym
Source
Bezpieczny Bank, 2000, nr 4(11), s. 52-64
Keyword
Stopa procentowa, Depozyt bankowy, Sektor bankowy, System finansowy
Interest rate, Bank deposit, Banking sector, Financial system
Abstract
W artykule zbadano związek między: 1) zmianą podstawowych wielkości makroekonomicznych a wysokością stóp procentowych na rynku międzybankowym i w wyodrębnionych grupach banków, 2) zmianą wartości należności od podmiotów niefinansowych i depozytów od tych podmiotów a zmianą stosowanego w bankach oprocentowania. Analiza obejmuje okres od 1 lipca 1999 r. do 30 czerwca 2000 r. Wykorzystano dane z 35 banków komercyjnych i 39 banków spółdzielczych, które odpowiedziały na ankietę BFG dotyczącą oferowanego przez nie oprocentowania, oraz oficjalne stopy procentowe NBP, stopy rentowności rządowych dłużnych papierów wartościowych oraz stopy procentowe z rynku międzybankowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu