BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polijaniuk Halina
Title
System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej
Source
Bezpieczny Bank, 2000, nr 4(11), s. 93-119
Keyword
Gwarancje bankowe, Depozyt bankowy, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Dyrektywy WE
Banking guarantee, Bank deposit, Protecting bank deposit, EC directives
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Dyrektywa Unii Europejskiej 94/19/EEC dotyczy systemów gwarantowania wkładów. Podkreślono, że stawia ona przed systemami gwarancyjnymi w krajach członkowskich określone wymogi. Nie wprowadza jednak ich pełnego ujednolicenia. Stąd różnice w sposobach administrowania systemami, w wysokości i zakresie gwarancji, sposobach zasilania funduszy gwarancyjnych w niezbędne środki i mechanizmach ich funkcjonowania. Omówiono systemy gwarantowania depozytów w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu