BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Aleksandra
Title
Działania marketingowe zagranicznych sieci hipermarketów oraz ich wpłw na zwyczaje zakupowe Polaków
The Marketing Activities of Foreign Megastores and Their Influence on Shopping Habits of Poles
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 8, s. 148-155, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Hipermarkety, Preferencje konsumenta, Marketing konsumencki, Rola marketingu w handlu
Hypermarkets, Consumer preferences, Consumer Marketing, Role of marketing in trade
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono działania marketingowe stosowane przez zagraniczne sieci hipermarketów. Głównym celem, była ocena wpływu hipermarketów na zwyczaje zakupowe Polaków. Pokazano również znaczenie sklepów wielkopowierzchniowych w handlu żywnością w Polsce i w wybranych krajach Europy Zachodniej.

The Polish market of retail sales has undergone substantial changes during the past ten years. Appearance of megastores (hypermarkets, supermarkets and discount stores) introduced new sales channels. Megastores provide new attractive forms of distribution that encourage customers and make shopping much easier. The most popular products bought in hypermarkets are cleaning products, food, products for children and household appliances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Badania rynku - Coraz mniej sklepów 2005: [http://www.supermarketnews.corn.pl].
 2. Domański T. 2001 : Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, str. 67-72.
 3. Faliński M.A. 2003: Dokąd zmierza handel (II). Supermarket News nr 2-3, s. 8-9.
 4. Kłosiewicz-Górecka U. 2003: Marki własne na rynku żywnościowym. Rynek produktów żywnościowych u progu integracji z Unią Europejską. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. Warszawa, s. 83, 88.
 5. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B. 2002: Nowe trendy w zarządzaniu sprzedażą artykułów żywnościowych. IRWiR, Warszawa s.138-142.
 6. Kozłowska W. 1975: Programowanie procesu sprzedaży w dużych sklepach samoobsługowych. Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego, Warszawa s. 15-51.
 7. Maleszyk E. 2004: Rozwój sieci handlowych obsługi masowej w Polsce. Wiadomości Statystyczne GUS, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa s. 46-48.
 8. Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2003 r. (2004) Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa s. 59.
 9. Raport: Wpływ sklepów wielkopwierzchniowych na otoczenie ekonomiczne i społeczne w Polsce 2005, PRM Consulting. Kraków.
 10. Szumilak J. 2004: Handel detaliczny: funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 56-57.
 11. Weiss M. 2004: Niezmienne zmiany. Handel 17 marca 2004, s. 18-19.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu