BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Furgalski Adrian, Piechociński Janusz
Title
Stawkami w kolej
Source
Rynek Kolejowy, 2007, nr 12, s. 48-49
Keyword
Infrastruktura transportu, Taryfa przewozowa, Ceny usług, Opłaty transportowe, Opłaty eksploatacyjne, Dyrektywy WE, Transport kolejowy
Transport infrastructure, Transportation tariff, Services prices, Transport charges, Service charges, EC directives, Railway transport
Company
Polskie Linie Kolejowe SA
Abstract
Naruszanie procedury ustalania stawek dostępu do infrastruktury, a w szczególności terminów bezwzględnie obowiązujących dla ich zatwierdzania, ustanowionych przez ustawę o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia, a także drastyczny wzrost stawek opłaty podstawowej powoduje, iż przepisy dyrektywy 2001/14/WE nie mogą być zrealizowane. Podwyższone opłaty postulowane przez PKP PLK spowodują więc radykalną zmianę warunków prowadzenia działalności przez przewoźników kolejowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu