BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hornik Stanisław
Title
Zmiany w zastosowaniu i metodach badania wyrobów z metali szlachetnych
Changes in the Use of Products Made from Noble Metals and the Methods for Testing Them
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 718, s. 65-76, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Towaroznawstwo przemysłowe, Jakość wyrobów, Przemysł metalurgiczny, Towaroznawstwo, Metale kolorowe, Metody badawcze, Metale szlachetne, Produkcja metali kolorowych
Industrial commodities, Quality of product, Metallurgical industry, Commodity science, Non-ferrous metals, Research methods, Precious metals, Production of non-ferrous metals
Note
summ.
Abstract
Metale szlachetne są stosowane najczęściej w postaci stopów, a nie w czystej postaci. Przed zastosowaniem danego stopu, a więc także w trakcie jego przygotowania, przeprowadza się szereg badań. Szczególne miejsce zajmują w nich badania zawartości danego metalu szlachetnego w badanym stopie, chociażby ze względu na znaczącą cenę tych metali w porównaniu z innymi, a także z racji istotnych różnic w charakterystyce stopów, powodowanych niejednokrotnie niewielkimi niezgodnościami w składzie jakościowym i ilościowym. Tak więc znaczenie badań zawartości stopów metali szlachetnych jest bardzo duże. Celem opracowania jest prezentacja tradycyjnych i współczesnych metod badań wyrobów z metali szlachetnych.

The paper deals with significant and progressing steadily changes as regards the fields in which noble metals and their alloys are used; it also presents progress in the methods used for testing products made from these metals. The paper is the effect of the analytic approach to the Polish literature on the topic. It can easily be noticed that technological progress is accompanied by distinct changes in the scope and rate of growth of demand for noble metals on the part of scientific laboratories, industry and various technologies. These metals, because of their unique and valuable properties, are often unreplaceable. Thus, they determine the existence and development of certain technologies. The second part of the paper is concerned with traditional and modern methods for testing products made from noble metals and their alloys. Special attention is given to the scope of the presented methods, their advantages and limitations. It seems that in the near future traditional methods (inaccurate or destructive) will be replaced with non-destructive instrumental methods, for example, the X-ray spectrographic method. Modern methods have also the advantage of being highly precise, ensuring accurate results, and considering the high price of the material this fact is of great importance (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Cygan A., Metody spektroskopowe w chemii, WNT, 1993.
  2. Górkiewicz-Malina A., Czy zmierzch metody przybliżonej na kamieniu probierczym?, "Metrologia i Probiernictwo" 1998, nr 4.
  3. Meller S., Stopy metali szlachetnych i wybrane metody ich badania, Praca magisterska, AE w Krakowie, Kraków 2004.
  4. Paulo A., Rudy metali nieżelaznych i szlachetnych, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.
  5. Stankiewicz W., Wzorce złota i stopów złota do fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej, "Serwis Jubilerski" 1999.
  6. Ulaczyk M., Probiernictwo - problemy prawne - spacer po tabeli cech probierczych, "Zegarki i Biżuteria" 1999, nr 8.
  7. Ulaczyk M., Z probiernictwa trochę statystyki, trochę problemów, trochę nowin, "Zegarki i Biżuteria" 1998, nr 3.
  8. Wytryskus B., Cechowanie wyrobów metali szlachetnych. Nowe metody i przyrządy, "Zegarki i Biżuteria" 2000, nr 9.
  9. Żołok W., Probiernictwo - problemy techniczne wykorzystania mikrokupelacji do określenia zawartości złota w stopach jubilerskich, "Zegarki i Biżuteria" 1999, nr 11.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu