BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hornik Stanisław, Szakiel Jerzy
Title
Tworzenie i znaczenie wybranych narzędzi w procesowym zarządzaniu jakością
The Formation and Significance of Selected Instruments in the Process Quality Management
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 718, s. 77-89, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością, Proces zarządzania, Techniki zarządzania, Narzędzia zarządzania, Burza mózgów, Techniki zbierania i rejestrowania informacji, Towaroznawstwo przemysłowe
Commodity science, Quality management, Management process, Management techniques, Management tools, Brainstorming, Techniques for collecting and recording information, Industrial commodities
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu omówiono diagramy pokrewieństwa i systematyki jako narzędzia zarządzania jakością wyrobów. W drugiej części pracy przedstawiono przykłady stosowania opisanych diagramów.

In the first part of the paper the authors present a diagram of affinity and systematics as the selected instruments of quality management in an industrial enterprise. They make it on the basis of voluminous foreign and domestic literature, as well as own analyses and observations. Attention is drawn to the advantages of these instruments as well as their limitations. It is emphasized that individual instruments should not be always used as the only ones, on the contrary they should often supplement each other. In the authors' opinion such an approach can favourably affect the effectiveness of the instruments used. In the second part of the paper the authors provide examples of how to form and use the above instruments. These examples are to show how to solve concrete problems in industrial enterprises. They are presented in the descriptive and graphic forms. In the conclusions attention is focused on the significance of the presented instruments of product quality management (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 2. Dahlgaard U., Kristesen K., Kanji G.K., Fundamentals of Total Quality Management, PWN, Warszawa 2000.
 3. Gogoll A., Die sieben Management - Werkzenge Einfache Qualitätstechniken helfen. Probleme zu lösen, " Qualität und Zuverlässigkeit" 1994, nr 5.
 4. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
 5. Hornik S., Wybrane narzędzia zarządzania jakością wyrobów emaliowanych w Polsce, Materiały konferencji naukowej pl. "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością", AE w Krakowie, Kraków 2004.
 6. Hornik S. i in., Zastosowanie nowych narzędzi zarządzania jakością dla wybranych wyrobów przemysłowych, Sprawozdanie - badania statutowe, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 7. Jedliński M., Jakość w nowoczesnym zarządzaniu, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2002.
 8. Lewandowski J., Zarządzanie jakością. Jakość. Ergonomia. Bezpieczeństwo pracy. Ochrona środowiska, Marcus s.c., Łódź 1998.
 9. Łuczak J., Nowe narzędzia w zarządzaniu jakością, "Problemy Jakości" 1994, nr 6.
 10. Maleszka A., Statystyczne sterowanie jakością, "ABC Jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja" 1998, nr 3.
 11. Müleman A.P., Oakland J., Lockyer K., Zarządzanie - produkcja i usługi, PWN, Warszawa 1995.
 12. Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2002.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu