BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Engelhardt Juliusz
Title
Finanse Grupy PKP SA : Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania Grupy PKP SA dziś i w najbliższych latach
Source
Rynek Kolejowy, 2006, nr 12, s. 62-69
Keyword
Transport kolejowy, Finanse przedsiębiorstwa, Finansowanie kolei, Restrukturyzacja kolei, Prywatyzacja kolei
Railway transport, Enterprise finance, Railways financing, Restructuring of railways, Privatization of railways
Company
Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA)
Abstract
W artykule odniesiono się do ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania Grupy PKP SA obecnie i w najbliższych latach. Holding pod nazwą Grupa PKP SA podjął działalność w pełnym zakresie od 1 października 2001 r., w wyniku realizacji przepisów ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. W arykule poddano też analizie i wykładni kilkupunktowe założenia w zakresie sfinansowania restrukturyzacji kolei, które nie do końca się powiodły. Autor proponuje tu szereg rozwiązań innowacyjnych dotyczących np. spółek PKP PR czy PLK SA. Na bazie tej ostatniej powinna powstać grupa kapitałowa "Infrastruktura Kolejowa", docelowo podporządkowana skarbowi państwa, a w okresie przejściowym spółce PKP SA. Spółka-matka tej grupy, czyli PLK SA z mocy prawa nie powinna być prywatyzowana.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu