BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rajman Jan, Kwiatek-Sołtys Agnieszka
Title
Rola małych miast w kształtowaniu struktury przestrzennej wiejskiego zaplecza (powiązania funkcjonalno-przestrzenne) na przykładzie województw południowej Polski
The Role of Small Towns in Shaping Spatial Structure of Rural Bases (Functional - Spatial Connections) on the Example of Southern Poland Provinces
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1998, R. 2, nr 5, s. 113-123, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Miasto, Geografia miasta, Sieć osadnicza
City, Geography of a city, Settlement network
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania było ukazanie roli małych miast jako aktywnych ośrodków własnych mikroregionów. Przedmiotem szczególnych zainteresowań były małe miasta trzech województw: krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, tworzących w relacjach nadrzędnych umowny Region Krakowski.

The ojective of this work was to show the role of small towns as active centres of macroregions. The analysis of balance of opening local job markets (together with the problem of unemployment) was very helpful in identifying spatial structures.Basic forms of stimulation to small town basis, noticeable in growing significance of individual economic activity of town inhabitants were also presented. Connections between small towns with basis was shown by analysing their socio-educational functions, emphasising necessity to integrate directions of profesional training considering requirements and needs of local markets. Analysed kinds of spatial connections based on the results of local research, confirmed the thesis of activating, but changeable in time, role of small towns in the process of socio-economic changes and territorial integration of Kraków region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu