BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czajkowski Mikołaj
Title
Zagadnienia wartości dóbr środowiskowych
Source
Ekonomista, 2006, nr 2, s. 237-246, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Teoria wartości, Wartości niematerialne
Environmental protection, Value theory, Intangible asset
Abstract
Autor uzasadnia wartość dóbr środowiskowych na gruncie teorii maksymalizacji oczekiwanej użyteczności. Przedstawia wartość ekonomiczną dóbr, koncepcje i pomiar wartości pozaużytkowej, źródła wartości istnienia. Nowatorskim podejściem do zagadnienia nośników wartości wewnętrznej, będącym głównym postulatem tej pracy i pomysłem autora jest przypisanie wartości wewnętrznej do abstrakcyjnych pojęć, nie zaś do fizycznych obiektów je reprezentujących. Taka interpretacja nie postuluje zastąpienia świata realnego światem wirtualnym, ale wprowadzenie wartości pojęcia jako składowej wartości dobra, otrzymywanej w badaniach metodami deklarowanych preferencji. Z tej nowej perspektywy autor przeprowadza dyskusję nad opublikowanymi wynikami badań wyceny dóbr środowiskowych. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Attfield R., A Theory of Value and Obligation, Crom Helm, New York 1987.
 2. Attfield R., The Ethics of Environmental Concern, The University of Georgia Press, Athens, Ga. 1991.
 3. Bishop R.C., Heberlein T.A., Contingent Valuation Methods and Ecosystem Damages from Acid Rain, Staff Paper 217, Department of Agricultural Economics, University of Wisconsin, Madison 1984.
 4. Boyce R.R., Brown T.C., McClelland G.H., Peterson G.L., Schulze W.D., An Experimental Examination of Intrinsic Values as a Source for the WTA-WTP Disparity, "The American Economic Review" 1992, vol. 82, nr 5.
 5. Bradley B., The Value of Endangered Species, "Journal of Value Inquiry" 2001, vol. 35, nr 1.
 6. Elliot R., Intrinsic Value, Environmental Obligation and Naturalness, Monist 75, 1992.
 7. Freeman A.M., The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods, Resources for the Future, Washington, DC 1993.
 8. Greenley D.A., Walsh R.G., Young R.A., Option Value: Empirical Evidence from Case Study of Recreation and Water Quality, "Quarterly Journal of Economics" 1981, nr 96.
 9. Gunn A, Why Should We Care About Rare Species!, "Environmental Ethics" 1980, nr 2.
 10. Krutilla, J.V., Conservation Reconsidered, "American Economic Review" 1967, nr 57 (4).
 11. Leibniz G.W., The Monadology and Other Philosophical Writings, Oxford University Press, London 1898.
 12. Mitchell, R.C. Carson, R.T., Using Surveys to Value Public Goods: the Contingent Valuation Method, Resources for the Future, Washington, DC 1991.
 13. Moore G.E., Principia Ethica, Cambridge University Press, Cambridge 1903.
 14. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2003, http://encyklopedia.pwn.pl/23765_l.html.
 15. Randall A., Stoll J.R., Existence Value in a Total Valuation Framework, w: Managing Air Quality and Scenic Resources at National Parks and Wilderness Areas, eds. R.D. Rowe, L.G. Chestnut, We-stview Press, Boulder, CO 1983.
 16. Rescher N., Unpopular Essays of Technological Progress, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1980.
 17. Roiston H., Duties to and Values in the Natural World, Temple University Press, Philadelphia 1988.
 18. Russow L.M., Why Do Species Matter?, "Environmental Ethics" 1981, nr 3.
 19. Samuelson W., Zeckhauser R.J., Status quo Bias in Decision Making, "Journal of Risk and Uncertainty" 1988, nr 1.
 20. Silberman J., Gerlowski D.A, Williams N.A., Estimating Existence Value for Users and Nonusers of New Jersey Beaches, "Land Economics. Madison" 1992, vol. 68, nr 2.
 21. Stevens T.H., Echeverria J., Glass R.J., Hager T., More T.A, Measuring the Existence Value of Wildlife: What Do CVM Estimates Really Show!, "Land Economics" 1991, vol. 67, nr 4.
 22. Weisbrod, B., Collective-Consumption Services of Individual-Consumption Goods, "Quarterly Journal of Economics" 1964, nr 78 (3).
 23. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu