BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymura-Tyc Maja
Title
Nowe paradygmaty konkurencji i marketingu a budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku europejskim
Source
Organizacja i Kierowanie, 2001, nr 1, s. 49-71
Organization and Management
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Teoria marketingu, Przewaga konkurencyjna, Teoria konkurencji, Teoria rynku, Konkurowanie na rynkach globalnych, Marketing międzynarodowy, Teoria przedsiębiorstwa
Enterprise competitiveness, Marketing theory, Competitive advantage, Competition theory, Market theory, Competing in global markets, International marketing, Enterprise theory
Abstract
W artykule przedstawiono ewolucję teorii konkurencji, przedsiębiorstwa i rynku oraz marketingu, a także ich nowe paradygmaty, na gruncie których można interpretować współczesne zjawiska konkurencji w skali lokalnej i międzynarodowej czy globalnej. Szczególną uwagę zwrócono na ewolucję modelu konkurencji, a na tym tle na zmianę roli i znaczenia marketingu w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Omówiono też wdrażanie koncepcji marketingu międzynarodowego na rynku europejskim.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu