BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uhruska Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Zarządzanie powierzchnią jako obszar zarządzania komercyjną nieruchomością biurową
Area Management as a Sphere of Commercial Office Space Management
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 703, s. 167-177, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami
Real estate, Real estate management
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono istotę, rodzaje i cechy obiektów biurowych o charakterze komercyjnym. Głównym zadaniem pracy jest analiza zarządzania nieruchomością biurową w zakresie trzech nachodzących i wzajemnie uzupełniających się obszarów: zarządzania techniką, zarządzania powierzchnią i zarządzania finansowego.

The essence of managing commercial office space is meeting the owner's strategic objectives, which usually entails generating regular income from property and maintaining or increasing the property's market value. Therefore, the main task of the property manager is to co-ordinate operations in three fundamental property management areas, namely: technology management, area management and financial management. In this article, the author identifies the essence, types and attributes of commercial office facilities. She presents the specific attributes of managing such property with particular emphasis on the most extensive sphere - area management - which enables the effective use of a building in its spatial, financial and functional aspects. Within this sphere, three fundamental areas of managerial activities can be listed: area management, provision of main services and renta! management. Moreover, this sphere contains certain technical and financial aspects, thus merging the two remaining spheres, i.e., technology management and financial management. Only comprehensive management of the technical, .spatial and financial spheres ensures the maximum level of floor space rental, and consequently, higher rental income and higher market value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bariery rozwoju rynku nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 2. Chełstowski D., Budynki XXI wieku, www.teleinfo.com.pl/ti/1998/32/f07.html
 3. Jesion J.M., Pytkowska U., Facility Management, "Nieruchomości C.H. Beck" 2003, nr 2.
 4. Kusztal K., Nalepka A., Rola i zakres negocjacji w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 614, Kraków 2003.
 5. Remisiewicz M., Estetyka za biurkiem, "Businessman Magazine" 2004, nr 163.
 6. Rynek nieruchomości w Polsce, Knight Frank, Warszawa 2004.
 7. Śliwiński A., Zrządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy í praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawncza "Placet", Warszawa 2000.
 8. Tertelis M., Finansowe aspekty wynajmu lokali użytkowych, cz. I, "Nieruchomości C.H. Beck" 2003, nr 5.
 9. Tertelis M., Zarządzanie i wynajem nieruchomości biurowej, "Nieruchomości C.H. Beck" 2004, nr 6.
 10. Zarządzanie nieruchomościami, red. E. Kucharska-Stasiak, Instytut Nieruchomości Valor, Łódź 2000.
 11. Polska Norma PN-70/B-02365, Powierzchnia budynków, Podział, określenia i zasady obmiaru, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1984.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu