BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokocińska Katarzyna
Title
Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw - nowe zadanie państwa
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2006, nr 12, s. 20-24
Keyword
Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Innowacje, Badania i rozwój (B+R), Przedsiębiorczość, Polityka innowacyjna państwa, Ustawodawstwo gospodarcze
Innovative character, Innovation economy, Innovations, Research & Development (R+D), Entrepreneurship, State innovation policy, Economic legislation
Company
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Abstract
Pojęcie "polityki innowacyjnej" choć coraz powszechniej używane nie doczekało się swojej definicji prawnej. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto, iż polityka innowacyjna jest to świadoma i celowa działalność organów państwa, służąca rozwojowi systemu innowacji, tzn. systemu instytucji, umiejętności i zachęt (podatkowych, kredytowych) w celu wprowadzenia innowacji zwiększających konkurencyjność gospodarki i polepszających jakość życia społeczeństwa oraz nasilenia więzów między nauką, techniką, rynkiem, administracją i edukacją. Realizacja tego celu polityki wymaga stworzenia systemów środków i instrumentów z bardzo różnych sfer aktywności.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu