BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Paweł, Chmielewski Jarosław
Title
Nos elektroniczny jako nowoczesne narzędzie w ocenie jakości wyrobów
Electronic Nose as a Modern Instrument of Product Quality Assessment
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 718, s. 147-160, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Jakość produktów przemysłowych, Towaroznawstwo przemysłowe, Ocena wyrobów, Jakość wyrobów, Towaroznawstwo, Analiza sensoryczna, Kosmetyki
Quality of industrial products, Industrial commodities, Evaluation of products, Quality of product, Commodity science, Sensory analysis, Cosmetics
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest charakterystyka nowoczesnego narzędzia zwanego nosem elektronicznym (e-nos), służącego do identyfikacji związków zapachowych oraz innych substancji lotnych. W artykyle przedstawiono wybrane pojęcia związane z chemią analityczną i nosem elektronicznym oraz specyfikę materiałów wykorzystywanych do budowy sensorów chemicznych.

In the paper selected concepts connected with analytical chemistry and an electronic nose are characterized. Materials used for the construction of chemical sensors are discussed. Possible applications of an electronic nose are presented. The testing of baby oil in order to distinguish fresh oil from oil after expiration date, and the testing of flavouring concentrate added in small quantities to alcohol are given as exemplary applications (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Axel R., Molekularne podstawy procesów węchowych, "Świat Nauki" 1996, nr 1.
 2. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 3. Besser-Regula K., Chmielewski J., Foltynowicz Z., Use of Electronic Nose for Examination of Floor Covering Materials, Proceedings of the 14th IGWT Symposium "Focusing New Century: Commodity-Trade-Environment", Pekin 2004.
 4. Besser-Regula K., Foltynowicz Z., Zastosowanie nosa elektronicznego do badań wykładzin podłogowych [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 5. Bradley D.A. i in., Mechatronics, Electronics in Products and Processes, Chapman & Hall, 1996.
 6. Gardner J. W., Applications of Electronic Noses, Proceeidngs of 1st NOSE Short Course, National Institute of Matter Physics & University of Brescia, Chemistry and Physiscs Department, Italy 2002.
 7. Hierlemann A., Fundamental Principles and Thermodynamics of Chemical Sensing I, II, Proceedings of 1st NOSE Short Course, National Institute of Matter Physics & University of Brescia, Chemistry and Physiscs Department, Italy 2002.
 8. Jędryka T., Metody sensoryczne, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 9. Kośmider J, Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B., Odory, PWN, Warszawa 2002.
 10. Moroń Z., Współczesny świat nie może funkcjonować bez czujników, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, www.zwmsp.pwr.wroc.pl. 2.01.2005.
 11. Możliwości wykorzystania nosa elektronicznego, "KPCHG" 1999, nr 2.
 12. Pecul M., Elektroniczne nosy, "Wiedza i Życie" 1998, nr 7.
 13. Romkowska E., Słownik skrótów elektronicznych angielsko-polski, WNT, Warszawa 1988.
 14. Schaller E., Bosset J.O., Escher F., "Electronic nose" and their Application to Food, "Food Science and Technology" 1998, nr 31.
 15. Valcarcet M., Cardenas S., Gallego M., Quantitative Analysis Revisited, "Critical Reviews in Analytical Chemistry" 2000, nr 30.
 16. www.iupac.org (International Union of Pure and Applied Chemistry).
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu