BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Harasim Janina
Title
Wpływ makrootoczenia na działania marketingowe banków detalicznych w Polsce
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 6, s. 36-46
Keyword
Zachowania rynkowe, Marketing, Banki, Otoczenie przedsiębiorstwa, Wzrost gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Inflacja, Inwestycje, Procesy demograficzne, Procesy społeczne
Market behaviour, Marketing, Banks, Enterprise environment, Economic growth, Gross domestic product (GDP), Inflation, Investment, Demographic process, Social process
Abstract
Artykuł omawia sytuację banków w związku z wciąż zmieniającym się otoczeniem rynkowym. Wygrywają te z nich, które stosują orientację proaktywną. Przedstawiono uwarunkowania zachowań rynkowych banków detalicznych. Są to czynniki wewnętrzne, takie jak zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie. Do najważniejszych czynników ogólnoekonomicznych należą z kolei: tempo wzrostu gospodarczego, dynamika PKB, poziom inflacji i inwestycji. Ważna jest bardzo koncepcja krajowego systemu finansowego. Dalej, omówiono czynniki społeczne i demograficzne oraz czynniki związane z nowymi technologiami w tym sektorze.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu