BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miętki Zygmunt
Title
Wybrane aspekty restrukturyzacji bankowego sektora spółdzielczego
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 6, s. 24-35
Keyword
Restrukturyzacja banków, Banki spółdzielcze, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Grupa kapitałowa
Banks restructuring, Cooperative banks, Consolidated financial statements, Capital group
Abstract
Przedmiotem artykułu jest restrukturyzacja sektora banków spółdzielczych. Na szczeblu regionu, w myśl Ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ, miałyby powstać zrzeszenia skonsolidowane, które tworzyłyby kapitałowe grupy finansowe. BGŻ przekształcono w spółkę akcyjną. Ukazało się też zarządzenie Prezesa NBP o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Niestety, nie wdrożono konsolidacji. Artykuł analizuje przyczyny tego stanu. Pierwsza trudność dotyczy skonsolidowanych sprawozdań finansowych, nie określono jasno dnia ich sporządzania. Niejasności dotyczą także modelu zrzeszenia skonsolidowanego, miejsca i roli banku spółdzielczego i regionalnego w grupie. Autor przedstawił też podstawowe założenia projektów, rządowego i poselskiego, ustaw o funkcjonowaniu banków.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu