BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewska Helena, Jasiukiewicz Marek
Title
Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w akcje na przykładzie wybranych spółek giełdowych
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 6, s. 78-87
Keyword
Inwestor giełdowy, Giełda papierów wartościowych, Taksonomia, Akcje, Spółki giełdowe, Wskaźniki finansowe, Wskaźniki giełdowe, Analiza techniczna akcji, Analiza fundamentalna
Stock exchange investor, Stock market, Taxonomy, Shares, Stock market companies, Financial indicators, Stock market indices, Shares technical analysis, Fundamental analysis
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Analiza fundamentalna prowadzi do wyceny akcji poprzez wyselekcjonowanie przedsiębiorstwa z otoczenia gospodarczego i branży przedsiębiorstw. W metodzie taksonomicznej wykorzystuje się wielowymiarową analizę porównawczą. Pozwala ona na ocenę spółek na podstawie wskaźników finansowych i rynkowych. Przedstawiono tu metodę taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji (TMAI) do wyboru opłacalnych akcji, na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu