BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grześkiewicz Aneta, Orłowska Małgorzata, Knap Radosław, Grzywacz Adam
Title
Nomadzi techniki
Source
Personel i Zarządzanie, 2006, nr 9, s. 28-32
Keyword
Kształcenie inżynierów, Kadry, Kwalifikacje pracowników, Rynek pracy
Education of engineers, Department of human resources, Qualifying employees, Labour market
Note
Zawiera tabele: [1] Porównanie inwestycji zagranicznych w poszczególnych regionach Polski z ofertami pracy dla inżynierów, [2] Deklarowana przez inżynierów motywacja do podjęcia pracy związanej z relokacją, [3] Wysokość średniego wynagrodzenia inżynierów w zależności od stopnia znajomości języka obcego, [4] Zainteresowanie inżynierów ofertą pracy w zależności od wielkości firmy
Abstract
Artykuł zawiera dane na temat inżynierów na polskim rynku pracy. Przedstawiono próbę poznania i zrozumienia specyfiki tej grupy zawodowej: jej mobilności, znajomości języków obcych, preferencji i stosowanych przez nią kryteriów oceny pracodawców.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu