BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabińska Joanna
Title
Polityka fiskalna a stabilność euro
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 5, s. 4-12
Keyword
Euro, Dług publiczny, Budżet UE, Deficyt budżetowy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Polityka fiskalna
Euro, Public debt, EU budget, Budget deficit, Economic and Monetary Union (EMU), Fiscal policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zadłużenie publiczne powoduje wzrost kosztów obsługi długu co ogranicza pole manewru polityki finansowej i uniemożliwia jej elastyczną reakcję na asymetryczne szoki oraz powoduje inne negatywne skutki. Dlatego też w Unii wprowadzono centralnie kontrolowane wskaźniki ograniczające deficyty budżetowe oraz zadłużenie, do określonych wielkości w relacji do PKB. Europejski Bank Centralny nie posiada zezwolenia na kredytowanie deficytów budżetowych. Zagwarantowano też jego autonomię, ma to wyeliminować rozkręcenie inflacji w wyniku zadłużenia państwowego. Na skutek podjętych wysiłków konsolidacyjnych w latach 1993-1997 kraje UE osiągnęły sukcesy w obniżaniu swoich deficytów publicznych. Poddano analizie programy stabilizacyjne na lata 1999-2002 w poszczególnych krajach. Były one oceniane przez Komisję Europejską, ECOFIN i EBC.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu