BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janusz Alicja
Title
Kierunki działalności pomocowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz źródła jej finansowania w latach 1995-2001
Scope of Aid Provided by the Bank Security Fund and Sources of Financing the Aid in the 1995-2001 Period
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 37-48, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Sektor bankowy, Finanse banków, Wiarygodność instytucji finansowych, Restrukturyzacja banków spółdzielczych
Banking sector, Banks finance, Reliability of financial institutions, Restructuring of cooperative banks
Note
summ.
Company
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstract
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) został utworzony w Polsce jako instytucja działająca na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego. Do podstawowych obszarów działalności BFG należy: gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych w bankach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania; udzielanie pomocy finansowej bankom objętym obowiązkowym systemem gwarantowania; gromadzenie i analizowanie informacji o bankach objętych systemem gwarantowania; nadzór nad umownym systemem gwarantowania środków pieniężnych. Autor podkreślił trafność dotychczasowej działalności BFG, polegającej na wyposażeniu BGF zarówno w uprawnienia do działalności gwarancyjnej, jak i udzielania pomocy zagrożonym upadłością bankom oraz wspierania procesów konsolidacyjnych. Zaprezentowane efekty funkcjonowania BGF, pozwalają już dziś bardzo wysoko ocenić ten rodzaj działań.

The institution acting towards the security of bank deposits in Poland is the Bank Security Fund (BSF) that has been in operation since 1995. Besides securing the deposits, its major function is providing financial assistance to banks. During the six years of its existence, the Fund's range of instruments has been enlarged. The modifications have led to the emergence of two basic areas of financial aid offered by BSF: the primary one, targeted at all banks (both commercial and co-operative) include in the system of obligatory securities which seem likely to become insolvent, and the secondary one, targeted exclusively at co-operative banks who are not likely to become insolvent, involving support of consolidation processes. Either of these areas uses different sources of financing. The former one uses an aid fund, while the latter - a fund for restructuring of co-operative banks. The principles of awarding support from BSF differ accordingly. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jaworski W.J. (red.), Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, POLTEXT, Warszawa 2001.
  2. Baka W., Bankowy Fundusz Gwarancyjny - doświadczenia i problemy, "Prawo Bankowe" 1996 nr 2.
  3. Obal T., Propozycje pomiaru efektywności pomocy finansowej udzielanej zagrożonym bankom w systemie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, "Bezpieczny Bank" 1998 nr 1.
  4. Szambelańczyk J., Instytucjonalna sieć bezpieczeństwa a stabilność systemu bankowego, [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, Tom II, Bankowość. Materiały konferencyjne, Poznań 14-17 września 2000 r.
  5. Zdanowicz B., Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ewolucja funkcji i metod działania, "Bezpieczny Bank" 1998 nr l.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu