BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybek Piotr
Title
Materiały termoizolacyjne w aspekcie jakości energetycznej budynków
Heat-Insulating Materials in the Aspect of the Energetic Quality of Buildings
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 718, s. 111-125, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Budownictwo, Towaroznawstwo, Materiały budowlane, Ciepłownictwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Inżynieria materiałowa, Jakość produktów budowlanych, Materiałoznawstwo
Construction, Commodity science, Building materials, Heating, Industrial commodities, Materials engineering, Quality of construction products, Materials science
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono tematykę termoizolacji jako jeden ze sposobów poprawy jakości energetycznej budynku oraz zgodnie z Dyrektywą 2002/91/EEC z dnia 16 września 2002 r. zaprezentowano definicję jakości energetycznej.

The paper presents the definition of the energetic quality of buildings as well as the methods for determining it resulting from the Directive 2002/91/EEC of December 16,2002 aimed at improving the energetic effectiveness of buildings in the European Community. The main areas and causes of heat losses in buildings are mentioned. Because of the fact that the greatest heat losses in a building can be eliminated by protecting from the cold its outer fabric (walls, roof, floors founded on the ground or a ceiling over an unheated cellar), heat-insulation as a method for improving the energetic quality of buildings is discussed. As the knowledge of physicochemical properties of heat-insulating materials is a basis for their selection, from among those admitted to use, the technologies using heat-insulating materials, employed most often in Poland, are discussed and compared (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Buszko A., Wełna mineralna - nowa norma, "Izolacje" 2003, nr 9.
 2. Dreger M., Wełna ... do izolowania, www.muratordom.pl. 10.04.2005.
 3. Dyrektywa 2002/91/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków.
 4. Gadomska M., Płyty, maty, granulaty, www.muratordom.pl. 10.04.2005.
 5. Grabarkiewicz Z., Oszczędzanie energii - fanaberia czy konieczność, "Dziennik Budowy", Serwis Informacyjny, www.dziennik.dziennikbudowy.pl.11.03.2004.
 6. Mazurek M., Materiał do izolacji cieplnej ścian zewnętrznych - płyty fasadowe z wełny mineralnej, "Dziennik Budowy", Serwis Informacyjny, www.dziennik.dziennikbudowy.pl, 14.12.2002.
 7. Nowa jakość energetyczna, "Izolacje" 2004, nr 11-12.
 8. PN-B-20l30. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).
 9. PN-B-23116:1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
 10. PN-EN 13162:2002. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 11. PN-EN 13163:2004. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 12. PN-EN ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 13. Podgórna Z., Technologie docieplania budynków mieszkalnych i ich ekonomika [w:] Zarządzanie i marketing w budownictwie, materiały z konferencji naukowej, Politechnika Krakowska, Kraków 1996.
 14. Pyszkowska M., Ocieplać wełną czy styropianem? www.muratordom.pl. 10.04.2005.
 15. Romanowska M., Jak i czym ocieplać?, "Ładny Dom" 2000, nr 3.
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690.
 17. Rutka J., Klasyfikacja wyrobów styropianowych stosowanych w budownictwie, "Dziennik Budowy", Serwis Informacyjny, www.dziennik.dziennikbudowy.pl. 06.01.2003.
 18. Rutkowski J., Nowe oznaczenia i wymagania dotyczące styropianu, "Materiały Budowlane" 2005, nr 1.
 19. Wełna mineralna, "Izolacje" 2003, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu