BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rdzanek Wojciech
Title
Wybrane aspekty stosowania kompresji obrazów punktowych w systemach i sieciach komputerowych
Some Aspects of Using Compression of the Point Image in Computer Networks
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1998, R. 2, nr 7, s. 76-86, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Metody numeryczne, Modelowanie obrazu cyfrowego, Sieci komputerowe
Numerical methods, Modeling of digital image, Computer networks
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono matematycznie na czym polega kompresja obrazu punktowego w formacie JPEG. Podano wady - głównie utrata informacji na temat barwy obrazu oraz zalety - bardzo duży stopień kompresji w porównaniu z innymi formatami zapisu.

It was mathematically described what is compression of the point image in the format JPEG based on. I presented some defects - especially loss of information concerning the colour of image as well as advantages - high level of compression in comparison to other forms of entries. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu