BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boraczek Maria
Title
Same nagrody to za mało
Source
Personel i Zarządzanie, 2006, nr 9, s. 84-86
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Usprawnianie pracy, Aktywizacja pracowników, Systemy motywacyjne, Motywacje
Innovations, Enterprise innovation, Innovative enterprises, Work effectiveness improvement, Employee activation, Motivating systems, Motivation
Abstract
Niniejszy artykuł to studium przypadku przygotowania i wdrożenia systemu innowacyjnego w firmie. Jest ono przykładem na to, jak łatwo pracownicy mogą stracić zapał do zgłaszania wniosków racjonalizatorskich, a system motywacyjny zamiast pobudzać personel do innowacyjności, wymaga gruntownej naprawy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu