BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pugachevskiy Grigoriy, Osipenko Natalya
Title
Development of mathematical models for forecasting a quality of fabrics
Rozwój modeli matematycznych do prognozowania jakości tkanin
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2005, nr 4, s. 61-66, bibliografia 6 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Włókiennictwo, Wyroby włókiennicze, Jakość produktów przemysłowych, Modele matematyczne
Commodity science, Industrial commodities, Textile industry, Textile products, Quality of industrial products, Mathematical models
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wyznaczania wartości liczbowych wskaźników charakteryzujących wybrane właściwości fizykomechaniczne tkanin wełnianych. Przedstawiono także matematyczne modele, które stanowią podstawę do przewidywania właściwości fizykomechanicznych tkanin, w zależności od złożonych parametrów konstrukcji tkanin. Modele opracowane przez autorów mogą być stosowane na etapie projektowania tkanin. (oryg. streszcz.)

In this article we presents results of our study on the numerical values of the indices describing selected physico-mechanical properties of worsted fabrics. Moreover, we present mathematical models, which can be used as the basis in prediction of the physic-mechanical properties of fabrics, depending on the complex parameters of their constructions. The models developed by the authors can be used at the stage of textile designing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu